Bac Lieu gas power plant’s LNG terminal to be included in the latest overall master plan on Vietnam’s seaport system development

Cảng nhập LNG của Nhà máy Điện khí LNG Bạc Liêu được phê duyệt trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển mới nhất của Việt Nam

Cảng nổi tiếp nhận, lưu trữ và tái hoá khí LNG của Dự án Nhà máy Điện khí LNG Bạc Liêu 3200 MW (“Dự án”) do Công ty Delta Offshore Energy (“DOE”) làm chủ đầu tư đã được đưa vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ban hành ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Delta Offshore Energy báo cáo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiến độ Dự án Nhà máy Điện khí LNG Bạc Liêu 3200MW tại Trụ sở LHQ (New York)

Delta Offshore Energy báo cáo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiến độ Dự án Nhà máy Điện khí LNG Bạc Liêu 3200MW tại Trụ sở LHQ (New York)

Công ty Delta Offshore Energy (“DOE”) và liên danh đối tác tham gia Dự án Nhà máy Điện khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) Bạc Liêu 3200MW (“Dự án”) đã có cuộc gặp mặt trực tiếp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại New York (Hoa Kỳ) để báo cáo tiến độ Dự án và đề nghị Chủ tịch nước tiếp tục ủng hộ nhằm sớm hoàn tất các thủ tục còn lại của giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư.

Delta Offshore Energy To Speak At Gastech Virtual Summit

Delta Offshore Energy To Speak At Gastech Virtual Summit

Delta Offshore Energy will be attending the Gastech Virtual Summit on September 7 to the 11th on a virtual platform. This event will include strategic and technical content streamed online, enabling the Gas, LNG, and Energy industry to connect and engage digitally to address the industry’s collective challenges and opportunities.

Delta Offshore Energy
viTiếng Việt