Dự án điện khí Bạc Liêu LNG trở thành dự án FDI tiêu điểm trong bản tin báo cáo tình hình kinh tế Việt Nam năm 2020.

Delta Offshore Energy
viTiếng Việt
Share This