Thứ Bảy, ngày 12/01/2019, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp cùng với các thành viên Chính phủ gồm các Bộ Trưởng, Thứ Trưởng, các cán bộ đồng cấp liên quan từ 8 cơ quan Trung ương cùng toàn bộ Chính quyền tỉnh Bạc Liêu và lãnh đạo EVN.

Delta Offshore Energy
viTiếng Việt
Share This